Informacje

Organizatorem Targów na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie jest:
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Lwowska 3/1 71-027 Szczecin
Osoba do kontaktu:
p. Beata i p. Asia
T: 508 623 296
E: targi@targi.owes.org.pl
Targi są realizowane w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego projekt pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.